10 درس بزرگ از استیو جابز


  1. خلاقیت تفاوت بین یک رهرو و رهبر است
  2. معیارتان کیفیت باشد، برخی از مردم در محیط ها به گونه ای که شایسته آنهاست به کار گرفته نمی شوند.
  3. تنها راه انجام دادن کارهای بزرگ این است که عاشق کاری باشید که انجام می دهید. اگر هنوز آن را نیافتید به جستجو کردن ادامه دهید. آرام نگیرید. اگر با تمام وجود تلاش کنید آن را به دست خواهید آورد.
  4. شما می دانید که بیشتر غذاهایی را که میخوریم ما نکاشتیم. ما لباسهایی را به تن می کنیم که دیگران آنها را دوخته اند. ما به زبانی صحبت میکنیم که دیگران آن را گسترش و توسعه دادند و … چقدر فوق العاده است که ما کاری انجام دهیم که به دانش و تجربیات بشریت چیزی اضافه کند!
  5. یک عبارتی در مکتب بودیسم: ذهن شروع کننده. این فوق العاده است که ذهن شروع کننده داشته باشی.
  6. ما  فکر میکنیم که شما تلوزیون تماشا میکنید تا مغزتان را خاموش کنید و وقتی می خواهید آن را روشن کنید با کامپیوتر کار می کنید!
  7. من تنها کسی هستم که میتوانم یک ربع از یک میلیارد دلار را در یکسال از دست بدهم.این خیلی شخصیت ساز است.
  8. من تمام تکنولوژی هایم را با یک بعد از ظهر همراه بودن با سقراط معاوضه میکنم.
  9. ما اینجاییم تا چیزی در جهان ایجاد کنیم. وگرنه به چه دلیلی اینجاییم.
  10. زمان شما محدود است پس آن را هدر ندهید. با عقاید تعصب آمیز به دام نیافتید. با افکار و نظرات دیگران زندگی نکنید. اجازه ندهید صدای دیگر مردم از صدای شما بلندتر باشد و نگذارد که صدای شما شنیده شود. و مهمتر از همه اینکه این اشتیاق را داشته باشید که از قلب و شهود خود پیروی کنید. آنها تا حدودی میدانند که شما واقعا چه میخواهید. بقیه چیزها در رده دوم قرار دارد.

تبریک سال 1390

ولادت بهار پیشکش روح با طراوت و پاک ایرانیان با اصالت

با کلیک روی تصویر یا ذخیره آن می توانید آنرا در ابعاد بزرگتر روی کامپیوتر خود داشته باشید