شیطان و بهشت و …

با علاقه مفرطی که بنده به این موجود دارم …

مگر وقتی شیطان به آدم سجده نکرد، خدا او را از بهشت بیرون نکرد؟

پس چطور توانسته دوباره وارد بهشت بشود و آدم و حوا را گول بزند تا سیب را بخورند؟

!بر همه ی موحدان واضح و مبرهن است که شیطان رجیم است و رانده شده از بهشت

پس هنگام گول زدن در بهشت چه غلطی میکرده؟

چند بار بگم که اینا داستاااااانه…..

جواب اون آدم فهمیده و باسواد و مطالعه کنی که کامنت گذاشته بود

کامنت آقای باسواد

با سلام به شما که نمی دانید وعلم ندارید و بدون علم سخن می گید. اولا وقتی شیطان رانده شد از درگاه مقربان الهی و عرش عظیمش رانده شد و نه از بهشت ثانیا از خدا اجازه خواست با انسانها دشمنی و عداوت کند و خدا به منظور امتحان انسانها این اجازه را به او داد و شما برادر من بروید کمی مطالعه بفرمایید تا فرق جایگاه مقربان درگاه الهی ورحمت الهی و جایگاه پایین تر از آن که بهشت است را بدانید و همچنین خود را دستاویز شیطان نفرمائید.

جواب من بی سواد و بی ادب

همون که شما با چشمان کاملا بسته دانشمندید برای جامعه ای که شما رو پذیرفته کفایت می کنه و نیازی نیست که من بیش از این به مطالعه! اونم به سبک کورکورانه و ابلهانه شما ادامه بدم

و اگر من دستاویز شیطانم به شما هیچ مربوط نیست. شما نباش و به خودت هم بیش از این فشار نیار، خوبیت نداره …
آقای با سواد
سوره حجر و اعراف و ابراهیم رو بخون
اما نه اینطوری که تا حالا خوندی
…برو پیش یکی که چشاش باز باشه و واست توضیح  بده که بفهمی خوب